106
78
76
260
 
50
29
32
111
 
43
27
30
100
 
34
27
31
92
 
30
17
39
86
 
25
24
34
83
 
25
23
37
85
 
17
26
34
77
 
17
12
17
46
 
15
14
31
60
   

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 11 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 12 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 13 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 14 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 15 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 16 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 17 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 18 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 19 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 20 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 21 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 22 มีนาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 23 มีนาคม 2557
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08.30 เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน  รอบแรก  คู่ที่ 1  
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08.30 เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08.30 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08.30 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบแรก  คู่ที่ 4  
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 1  
นครศรีธรรมราช  vs  สุรินทร์
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 2  
เชียงใหม่  vs  พังงา
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 3  
อุตรดิตถ์  vs  สุราษฎร์ธานี
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 4  
อำนาจเจริญ  vs  ฉะเชิงเทรา
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 6  
นครสวรรค์  vs  สระบุรี
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 7  
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 8  
สุรินทร์  vs  มหาสารคาม
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 9  
อ่างทอง  vs  สระแก้ว
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 10  
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 11  
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
08:30 เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 12  
พัทลุง  vs  นครราชสีมา
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
09.00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 83  
อ่างทอง  vs  นครปฐม
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
นนทบุรี 2  vs  นนทบุรี
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นนทบุรี
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)  คู่ที่ 1  
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)  คู่ที่ 1  
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 81
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 82
ร้อยเอ็ด  vs  ชลบุรี
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
09:00 ยิงปืน - ปืนยาวมาตรฐานสตรี- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  
สุพรรณบุรี  vs  สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
09:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
10:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
10:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบรองชนะเลิศ  
โรงแรมพรหมพิมาน
10:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบรองชนะเลิศ  
โรงแรมพรหมพิมาน
10:15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
10:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 84  
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
11.00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11.00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
พิษณุโลก  vs  ขอนแก่น
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11.00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
น่าน  vs  เชียงใหม่
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11.00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
ปทุมธานี  vs  อ่างทอง
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 13  
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 14  
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 15  
ฉะเชิงเทรา  vs  มหาสารคาม
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 16  
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย  รอบสอง  คู่ที่ 17  
สุราษฎร์ธานี  vs  มหาสารคาม
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย  รอบสอง  คู่ที่ 18  
ปราจีนบุรี  vs  ลำปาง
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย  รอบสอง  คู่ที่ 19  
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย  รอบสอง  คู่ที่ 20  
สระแก้ว  vs  เพชรบูรณ์
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.  รอบรอง  คู่ที่ 21  
มหาสารคาม  vs  นครศรีธรรมราช
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.  รอบรอง  คู่ที่ 22  
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
11:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
11:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38  
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
11:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- Trios  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
12:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงแรมพรหมพิมาน
13:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
มหาสารคาม  vs  ปราจีนบุรี
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
13:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
สุพรรณบุรี  vs  สระแก้ว
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
13:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29  
มหาสารคาม  vs  สระแก้ว
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
13:00 เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28  
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
13:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
13:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
13:00 เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)  คู่ที่ 27  
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
13:30 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ