การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "ศรีสะเกษเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3

   
ตะกร้อลอดห่วง

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

 

ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย (กติกาไทย) 
 รอบแรก
09:00
สนามศรีนครลำดวน (สพล.ศรีสะเกษ)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมหญิง (กติกาสากล) 
 รอบแรก
09:00
สนามศรีนครลำดวน (สพล.ศรีสะเกษ)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  2 รายการ  
 
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ตะกร้อลอดห่วง
Print Day by Day Table
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย © ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา GMS.SAT.OR.TH