ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2557
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2
พังงา  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
10:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3
ชุมพร  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
11:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 5
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 6
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 7
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 8
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
19:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1
แม่ฮ่องสอน  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
แม่ฮ่องสอน  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
15:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
15:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช 2  vs  เพชรบุรี 2
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 4
อ่างทอง  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 4
อุตรดิตถ์  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบแรก
16:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
17.00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 6
สระบุรี  vs  นนทบุรี 2
 รอบแรก
17:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 6
กาฬสินธุ์  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
17:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
พัทลุง 2  vs  ลำพูน
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 8
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
18:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
18:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  16 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง