ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2557
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
กีฬาทางอากาศ  - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
กีฬาทางอากาศ  - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย
รวม กีฬาทางอากาศ   2 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
ร้อยเอ็ด  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 6
พัทลุง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบแรก
12:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 8
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
12:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
สุราษฎร์ธานี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
14:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
15:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
ราชบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
ปทุมธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
16:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
รวม เซปักตะกร้อ  16 รายการ  
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 
ลำปาง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 
กำแพงเพชร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 
ตรัง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
11:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เทนนิส  7 รายการ  
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
 รอบแรก
07:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 2
อ่างทอง  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
11:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 6
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14.30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
ลำปาง  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
16:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
17:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
19:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 10
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
20.30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
รวม บาสเกตบอล  10 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
14:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09.00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  เลย
 รอบแรก
10.30
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
กระบี่  vs  นครนายก
 รอบแรก
14.00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
15.30
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 9
นนทบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 10
สระบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
10:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 12
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 13
ลพบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 15
กำแพงเพชร  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
17:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 16
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
19:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 9
เพชรบุรี 2  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 9
นนทบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 10
ขอนแก่น  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช 2  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
15:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 11
สงขลา  vs  นนทบุรี 2
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 12
สมุทรสาคร  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
16:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 12
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
16:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 13
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 13
ลำพูน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 14
พัทลุง 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
17:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 15
จันทบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 15
ร้อยเอ็ด  vs  พัทลุง
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 16
แม่ฮ่องสอน  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
18:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 16
แม่ฮ่องสอน  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
18:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ยุวชน ชาย   คู่ที่ 17
ปัตตานี  vs  กาฬสินธุ์
 พบกันหมด
19:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย
ยุวชน หญิง   คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบุรี
 พบกันหมด
19:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  18 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง