ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2557
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2557

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - เดิน 10,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 5
09:20
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 5
09:20
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
กระโดดสูง - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 6
10:20
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
พุ่งแหลน - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 7
14:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - ชาย
กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 8
16:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:15
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
อัฏฐกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
กรีฑา - อัฏฐกรีฑา - ชาย
รวม กรีฑา  20 รายการ  
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
บุคคลชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
รวม กอล์ฟ  2 รายการ  
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 15
กระบี่  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 18
ศรีสะเกษ  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 19
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 20
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 16
อุบลราชธานี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  6 รายการ  
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน - แบบประหยัดเชื้อเพลิง บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบประหยัดเชื้อเพลิง บุคคลชาย
ร่มบิน - แบบประหยัดเชื้อเพลิง บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบประหยัดเชื้อเพลิง บุคคลหญิง
รวม กีฬาทางอากาศ   2 รายการ  
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
 จัดอันดับ
08:30
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 26
 จัดอันดับ
11:00
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
 จัดอันดับ
13:00
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 28
 จัดอันดับ
15:00
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต   4 รายการ  
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 2.00-2.15 ชม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ประตูเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 2.00-2.15 ชม. บุคคลชาย
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.45-2.00 ชม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ประตูเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.45-2.00 ชม. บุคคลหญิง
รวม จักรยาน  2 รายการ  
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B
ขอนแก่น  vs  เลย
 รอบแรก
09:00
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย Y
สุราษฎร์ธานี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย X
ชลบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11:10
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A
สุพรรณบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
13:20
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย X
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:20
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย Y
เชียงใหม่  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
15:30
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 57
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 58
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 59
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 60
กำแพงเพชร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 61
ลำปาง  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 62
มหาสารคาม  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย X  คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
17:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย X  คู่ที่ 26
ลำปาง  vs  พัทลุง
 รอบสอง
17:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Y  คู่ที่ 27
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
18:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Y  คู่ที่ 28
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
18:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย X  คู่ที่ 29
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
19:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย X  คู่ที่ 30
มหาสารคาม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
19:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย Y  คู่ที่ 31
ปทุมธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
20:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย Y  คู่ที่ 32
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
20:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
ศรีสะเกษ  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:00
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
ฉะเชิงเทรา  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
13:40
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย Y  คู่ที่ 23
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
14:20
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย Y  คู่ที่ 24
นครศรีธรรมราช  vs  นครพนม
 รอบแรก
15:00
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
อุบลราชธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
นนทบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
สงขลา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
สุราษฎร์ธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ราชบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่ 
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
นนทบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
สมุทรสาคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
นนทบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  23 รายการ  
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 110
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 111
นนทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 112
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 113
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 114
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 115
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 116
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 117
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 118
สมุทรปราการ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:40
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 119
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:40
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 120
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:40
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 121
พิจิตร  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:40
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 122
พิจิตร  vs  ระนอง
 รอบแรก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 123
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 124
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 125
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 126
ศรีสะเกษ  vs  ระนอง
 รอบแรก
10:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 127
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10:50
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 128
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:50
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 129
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
10:50
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 130
ลำพูน  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:50
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 131
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 132
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 133
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 134
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 135
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11:50
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 136
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:50
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 137
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:50
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 138
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:50
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 139
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบสอง
13:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 140
เพชรบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 141
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 142
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 143
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 144
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 145
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 146
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 147
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 148
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 149
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 150
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
14:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 151
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
14:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 152
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 153
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 154
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
15:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
15:55
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
อุบลราชธานี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
15:55
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15:55
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 8
เพชรบุรี  vs  ระนอง
 รอบแรก
15:55
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 9
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 11
ระนอง  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 12
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:20
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
16:45
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 14
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16:45
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 15
พิจิตร  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16:45
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 16
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:45
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 17
นนทบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
17:10
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 18
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:10
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 19
ราชบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
17:10
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 20
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:10
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:35
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 22
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:35
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 23
พิจิตร  vs  ระนอง
 รอบแรก
17:35
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
17:35
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
18:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 26
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
18:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 27
เพชรบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
18:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 28
ลำพูน  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
18:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
รวม เทเบิลเทนนิส  72 รายการ  
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 23
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 24
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 25
 รอบคัดเลือก
15:40
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 26
 รอบคัดเลือก
15:40
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 27
 รอบคัดเลือก
15:40
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 28
 รอบคัดเลือก
15:40
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 29
 รอบคัดเลือก
17:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 30
 รอบคัดเลือก
17:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 31
 รอบคัดเลือก
17:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 32
 รอบคัดเลือก
17:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
รวม บริดจ์  11 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม แบดมินตัน  2 รายการ  
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
อ่างทอง  vs  บุรีรัมย์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ยะลา  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
อ่างทอง  vs  เพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
นราธิวาส  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
สงขลา  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
นราธิวาส  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
สงขลา  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลหญิง 
นราธิวาส  vs  พระนครศรีอยุธยา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลชาย 
ภูเก็ต  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
รวม ปันจักสีลัต  17 รายการ  
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลชาย 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลหญิง 
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
พัทลุง  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบ 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
สิงห์บุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบ 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
พิจิตร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบ 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
อุดรธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบ 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
บุรีรัมย์  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
อุดรธานี  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
รวม เปตอง  16 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 12
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 13
สมุทรปราการ  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  นราธิวาส
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 67
สิงห์บุรี  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 68
สุราษฎร์ธานี  vs  พังงา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 69
สิงห์บุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 70
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 71
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 72
ร้อยเอ็ด  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 76
อุตรดิตถ์  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 77
สตูล  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 73
จันทบุรี  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 74
สุรินทร์  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 75
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 76
เชียงใหม่  vs  พังงา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 78
อ่างทอง  vs  สตูล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 79
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 80
สุราษฎร์ธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 81
นครราชสีมา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 82
นครปฐม  vs  สตูล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 83
ระยอง  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 84
ยะลา  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 85
นครราชสีมา  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 86
เพชรบูรณ์  vs  ระนอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 87
ลำพูน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 88
ปทุมธานี  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 89
ชัยภูมิ  vs  พังงา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
รวม มวยไทยสมัครเล่น  24 รายการ  
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 301
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 320
นครศรีธรรมราช  vs  หนองบัวลำภู
 พบกันหมด
09:00
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 290
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:15
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 291
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
09:17
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 295
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:17
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 296
สมุทรปราการ  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
09:18
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 293
สมุทรสาคร  vs  ตรัง
 พบกันหมด
09:27
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 297
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:29
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 294
หนองบัวลำภู  vs  สงขลา
 พบกันหมด
09:30
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 292
เพชรบูรณ์  vs  หนองบัวลำภู
 พบกันหมด
09:30
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 298
พิษณุโลก  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
09:31
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 299
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:33
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 303
อุบลราชธานี  vs  พิษณุโลก
 พบกันหมด
09:36
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 302
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:39
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 304
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 พบกันหมด
09:50
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 307
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09:52
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 308
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:54
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 305
กระบี่  vs  สมุทรสาคร
 พบกันหมด
09:55
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 306
ตรัง  vs  หนองบัวลำภู
 พบกันหมด
09:56
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 309
เชียงใหม่  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 310
อุบลราชธานี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 311
หนองบัวลำภู  vs  พิษณุโลก
 พบกันหมด
10:06
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 312
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
10:10
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 313
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 พบกันหมด
10:14
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 314
กระบี่  vs  ตรัง
 พบกันหมด
10:15
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 316
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
 พบกันหมด
10:24
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 317
หนองบัวลำภู  vs  อุบลราชธานี
 พบกันหมด
10:30
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 318
หนองบัวลำภู  vs  สมุทรสาคร
 พบกันหมด
10:34
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 319
สงขลา  vs  กระบี่
 พบกันหมด
10:39
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 321
เพชรบูรณ์  vs  อุบลราชธานี
 พบกันหมด
13:33
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 323
หนองบัวลำภู  vs  กระบี่
 พบกันหมด
13:36
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 324
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
13:45
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 325
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
13:45
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 322
ตรัง  vs  สงขลา
 พบกันหมด
13:45
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 327
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
 รอบ RE
13:46
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 328
นครศรีธรรมราช  vs  หนองบัวลำภู
 รอบ RE
13:50
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 326
นครศรีธรรมราช  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 300
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
13:50
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 329
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:09
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก. 
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก. 
หนองบัวลำภู  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
รวม มวยปล้ำ  41 รายการ  
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 246
อ่างทอง  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 247
ชัยภูมิ  vs  บุรีรัมย์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:15
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 248
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:22
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 249
กำแพงเพชร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:27
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 250
ลำปาง  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:42
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 251
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:54
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 252
นครปฐม  vs  บุรีรัมย์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:59
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 253
สมุทรสาคร  vs  นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:14
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 254
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:21
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 255
นนทบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
14:28
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 66
ชุมพร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:33
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.
พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 67
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:47
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.
พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 68
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:57
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.
พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 69
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:08
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.
ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 70
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:23
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.
ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 71
ลำพูน  vs  อ่างทอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:38
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.
ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 72
นครสวรรค์  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:54
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.
ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 73
อุตรดิตถ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:06
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 74
ยะลา  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:21
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 75
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:36
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 76
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:47
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 77
ระยอง  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:53
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 78
เพชรบูรณ์  vs  อ่างทอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:01
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 79
บุรีรัมย์  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:10
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 80
ระยอง  vs  บึงกาฬ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:25
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 81
นครศรีธรรมราช  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:40
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รวม มวยสากลสมัครเล่น  26 รายการ  
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
น้ำหนักรวม รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
น้ำหนักรวม รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
น้ำหนักรวม รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก.
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย
ปืนยาวท่านอน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน - บุคคลชาย
ปืนยาวท่านอน - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน - ทีมชาย
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
รวม ยิมนาสติก  2 รายการ  
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
น่าน  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
สมุทรปราการ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B
กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) 
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata) 
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
Official
ยูโด - ทีมหญิง
รวม ยูโด  16 รายการ  
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
ปทุมธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10:20
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 15
น่าน  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10:40
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 16
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
แพร่  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:20
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
เพชรบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
11:40
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 19
สุราษฎร์ธานี  vs  น่าน
 รอบแรก
12:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 20
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:20
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
ศรีสะเกษ  vs  แพร่
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 22
ร้อยเอ็ด  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14:20
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 23
สมุทรปราการ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
14:40
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 24
นครปฐม  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
รวม รักบี้ฟุตบอล  12 รายการ  
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:55
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:55
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:55
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:00
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:10
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:15
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:15
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:25
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:25
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:25
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบแก้ตัว
13:10
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบแก้ตัว
13:10
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบแก้ตัว
13:15
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบแก้ตัว
13:15
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบแก้ตัว
13:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบแก้ตัว
13:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบแก้ตัว
13:25
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบแก้ตัว
13:25
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบแก้ตัว
13:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบแก้ตัว
13:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
 รอบแก้ตัว
13:55
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:00
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:05
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบแก้ตัว
14:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:25
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
 รอบแก้ตัว
14:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
รวม เรือพาย  58 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 53
นนทบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
08:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 54
สุโขทัย  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 55
พังงา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 56
นครปฐม  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 57
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 58
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 59
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 60
อ่างทอง  vs  สงขลา
 รอบแรก
19:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print