ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2557
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
 วันที่ 2
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - ทีมหญิง
ทีมชาย 
 วันที่ 3
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
บุคคลหญิง 
 วันที่ 2
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - บุคคลหญิง
บุคคลชาย 
 วันที่ 3
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 23
นนทบุรี  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 24
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  2 รายการ  
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
 รอบสอง
08:30
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
 รอบสอง
11:30
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 35
 รอบสอง
14:00
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 36
 รอบสอง
16:00
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต   4 รายการ  
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (80 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี
Official
จักรยาน - ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (80 กม.)
รวม จักรยาน  1 รายการ  
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 Page
09.00
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง 
ระยอง  vs  ชัยภูมิ
 Page
09:00
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 Page
11:10
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง 
ชลบุรี  vs  ชัยนาท
 Page
11:10
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย 
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 Final
14:30
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง 
ชลบุรี  vs  ระยอง
 Final
14:30
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย X  คู่ที่ 70
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
09.00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย X  คู่ที่ 69
พัทลุง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย X  คู่ที่ 71
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย X  คู่ที่ 72
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 37
มหาสารคาม  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 38
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
รวม เซปักตะกร้อ  6 รายการ  
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย Y  คู่ที่ 29
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:00
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย Y  คู่ที่ 30
มหาสารคาม  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
13:40
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย X  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
14:20
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย Y  คู่ที่ 32
อุดรธานี  vs  นครพนม
 รอบสอง
15:00
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 25
สงขลา  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 20
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 21
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 22
ลำปาง  vs  นครนายก
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 23
สุโขทัย  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 16
สงขลา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 17
พัทลุง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 18
นครนายก  vs  สระบุรี
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 19
มหาสารคาม  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 24
นครสวรรค์  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 2
สกลนคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
08:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
08:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 5
สระบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
08:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 6
สงขลา  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 7
ภูเก็ต  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 4
อุทัยธานี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ไลท์เฮฟวี่เวท 73 - 78 กก. ชาย   คู่ที่ 31
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 73 - 78 กก. ชาย
ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง   คู่ที่ 27
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง
ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง   คู่ที่ 29
ฉะเชิงเทรา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง
ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง   คู่ที่ 30
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง
ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง   คู่ที่ 28
พิษณุโลก  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  หนองคาย
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 11
พัทลุง  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 9
ขอนแก่น  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 10
ชุมพร  vs  ยโสธร
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 12
นครสวรรค์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 32
ขอนแก่น  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 33
สกลนคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 34
อุทัยธานี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 35
สงขลา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 37
ขอนแก่น  vs  ชุมพร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 36
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 38
พัทลุง  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 39
หนองคาย  vs  สระบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 40
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 41
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 42
พัทลุง  vs  นครนายก
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 43
นครสวรรค์  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 44
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 45
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 46
พัทลุง  vs  นครนายก
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 47
นครสวรรค์  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 48
ร้อยเอ็ด  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 49
อุบลราชธานี  vs  พัทลุง
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 50
ราชบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 56
ขอนแก่น  vs  สกลนคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 57
อุทัยธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 58
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 59
นครสวรรค์  vs  หนองคาย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 60
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 61
นครนายก  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 62
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 63
นครนายก  vs  ชัยนาท
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 64
ร้อยเอ็ด  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 65
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง   คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง
ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง   คู่ที่ 53
ฉะเชิงเทรา  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง
ไลท์เฮฟวี่เวท 73 - 78 กก. ชาย   คู่ที่ 54
มุกดาหาร  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 73 - 78 กก. ชาย
ไลท์เฮฟวี่เวท 73 - 78 กก. ชาย   คู่ที่ 55
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 73 - 78 กก. ชาย
ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย   คู่ที่ 69
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.42 - 45 กก.- ชาย
ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง   คู่ที่ 71
ปทุมธานี  vs  นครนายก
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟินเวท นน.40 - 42 กก.- หญิง
ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย   คู่ที่ 68
สกลนคร  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 45 - 48 กก.- ชาย
ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง   คู่ที่ 72
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ฟลายเวท นน. 42 - 44 กก.- หญิง
ไลท์เฮฟวี่เวท 73 - 78 กก. ชาย   คู่ที่ 67
มุกดาหาร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 73 - 78 กก. ชาย
ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง   คู่ที่ 66
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 70
กรุงเทพมหานคร  vs  นครนายก
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่นไม่เกิน 48 กก.
รวม เทควันโด  72 รายการ  
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว 
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
สุราษฎร์ธานี  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
ภูเก็ต  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงคู่ 
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
ภูเก็ต  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม 
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
สมุทรสาคร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  20 รายการ  
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
10:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  นนทบุรี 2
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
10:30
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  9 รายการ  
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเกาะกลางน้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
รวม เนตบอล   1 รายการ  
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
รวม บริดจ์  6 รายการ  
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 67
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
09:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 68
นครพนม  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
10:40
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 69
ศรีสะเกษ  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
12:20
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 70
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
14:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 71
นครพนม  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
15:40
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 72
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
17:20
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  นนทบุรี 2
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช 2
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
นครราชสีมา 2  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
14:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
พิษณุโลก  vs  นครปฐม
 รอบสอง
14:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 7
ภูเก็ต 2  vs  ลำพูน
 รอบสอง
14:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
14:50
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  เชียงราย
 รอบสอง
14:50
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบสอง
14:50
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
นครราชสีมา 2  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:50
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
ราชบุรี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
15:15
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
ระยอง  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
15:15
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
สมุทรสงคราม  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
15:15
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
เชียงใหม่ 2  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
15:15
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
15:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
15:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
15:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
สุรินทร์  vs  นนทบุรี 2
 รอบสอง
15:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
สุราษฎร์ธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
16:05
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ชลบุรี 2  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบสอง
16:05
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา 2
 รอบสอง
16:05
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  ระนอง
 รอบสอง
16:05
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
อุดรธานี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช 2
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
นนทบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
16:55
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
นครพนม  vs  ลำพูน
 รอบสอง
16:55
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
16:55
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
นครราชสีมา 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
16:55
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
17:20
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
17:20
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  ลพบุรี 2
 รอบสอง
17:20
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
17:20
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบสอง
17:45
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
17:45
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
สมุทรปราการ  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
17:45
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
สกลนคร  vs  นครปฐม 2
 รอบสอง
17:45
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
18:10
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
18:10
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  นครพนม
 รอบสอง
18:10
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
นนทบุรี 2  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบสอง
18:10
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
ภูเก็ต 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
18:35
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
กาฬสินธุ์  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
18:35
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
18:35
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
นครศรีธรรมราช 2  vs  สระบุรี 2
 รอบสอง
18:35
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
19:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ภูเก็ต 2  vs  นครพนม
 รอบสอง
19:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
 รอบสอง
19:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
19:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
19:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
19:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 7
นนทบุรี 2  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
19:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 8
ลำปาง 2  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
19:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
รวม แบดมินตัน  56 รายการ  
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 85
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 86
ตาก  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 87
นครศรีธรรมราช  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 88
เพชรบูรณ์  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 89
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 91
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 92
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 93
สุราษฎร์ธานี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 94
ตาก  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 95
ศรีสะเกษ  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 98
ตาก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 99
ราชบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 100
เพชรบูรณ์  vs  กระบี่
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 101
กาฬสินธุ์  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 103
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 104
อ่างทอง  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 105
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 106
ตาก  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 107
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 109
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 110
นครศรีธรรมราช  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 111
ราชบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 112
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กระบี่
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 113
สมุทรสาคร  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 115
สงขลา  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 116
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 117
ปทุมธานี  vs  ตาก
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 118
ลำปาง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 119
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 121
ตาก  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 122
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 123
ราชบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 124
สมุทรสาคร  vs  กระบี่
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 125
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 127
อ่างทอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 128
สุราษฎร์ธานี  vs  ตาก
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 129
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 130
อุดรธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 131
ลำปาง  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 1
ตาก  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
รวม เปตอง  46 รายการ  
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
11:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
11:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
11:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
12:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
แพร่  vs  ชุมพร
 รอบแรก
12:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  นครราชสีมา 2
 รอบแรก
12:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ลพบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
12:50
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12:50
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
12:50
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 7
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:10
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:10
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:10
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นครราชสีมา  vs  นครราชสีมา 2
 รอบแรก
13:10
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ชุมพร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:25
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
13:45
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:55
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13:55
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
14:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
14:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  ชุมพร
 รอบสอง
14:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
รวม ฟันดาบ  28 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  อุทัยธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 16
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 17
สมุทรปราการ  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 18
นราธิวาส  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 77
สิงห์บุรี  vs  พังงา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 78
สิงห์บุรี  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 79
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 80
ระยอง  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 81
อุบลราชธานี  vs  พังงา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 82
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 83
สงขลา  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 106
ขอนแก่น  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 107
กระบี่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 108
สตูล  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 109
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 110
สตูล  vs  ตาก
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 111
ยะลา  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 112
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 113
บุรีรัมย์  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 114
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 115
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
รวม มวยไทยสมัครเล่น  17 รายการ  
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 266
อ่างทอง  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 267
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:15
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 268
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:28
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 269
นครปฐม  vs  นครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
13:44
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 270
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:56
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 271
เชียงใหม่  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
14:10
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 272
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:14
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 273
แพร่  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 274
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:46
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 275
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:50
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 98
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
15:01
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.
พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 99
นครสวรรค์  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
15:16
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.
ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 100
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
15:33
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.
ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 101
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
15:48
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 102
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:02
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 103
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
16:19
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
ไลท์เวท - ชาย เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 104
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
16:33
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 105
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
16:43
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 106
อ่างทอง  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
16:58
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 107
บึงกาฬ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
17:08
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 63 กก. ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 108
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
17:23
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 63 กก. ไม่เกิน 66 กก.
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 63 กก. ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 109
นครศรีธรรมราช  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:33
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 63 กก. ไม่เกิน 66 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 70 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 110
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
17:46
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 70 กก. ไม่เกิน 75 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 70 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 111
นครราชสีมา  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
17:55
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 70 กก. ไม่เกิน 75 กก.
รวม มวยสากลสมัครเล่น  24 รายการ  
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
น้ำหนักรวม รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
น้ำหนักรวม รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
สแนทช์ - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
สแนทช์ - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
น้ำหนักรวม รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย
ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย
ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:45
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
น่าน  vs  เพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:20
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:40
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:40
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 7
ราชบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 8
สุรินทร์  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 9
เพชรบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 10
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 11
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 12
ร้อยเอ็ด  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 13
พิษณุโลก  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  ร้อยเอ็ด
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  14 รายการ  
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:55
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:55
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:55
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:00
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:00
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:00
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบแก้ตัว
13:15
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 รอบแก้ตัว
13:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 รอบแก้ตัว
13:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
 รอบแก้ตัว
13:25
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 2
 รอบแก้ตัว
13:25
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:10
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:15
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
รวม เรือพาย  37 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 61
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
08:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 62
นครราชสีมา  vs  พังงา
 รอบสอง
10:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 63
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 64
ชัยภูมิ  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
13:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 65
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
14:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 66
นนทบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
16:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 67
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
17:30
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 68
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
19:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 64
นนทบุรี 2  vs  กาฬสินธุ์
 รอบห้า
16:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 65
กาฬสินธุ์ 2  vs  นนทบุรี
 รอบห้า
16:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 64
ขอนแก่น  vs  เพชรบุรี
 ชิงอันดับ5
17:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 65
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 ชิงอันดับ5
17:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษา
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง   Heat 2