ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2557
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - ทีมหญิง
ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - บุคคลหญิง
บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner 
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner
รวม กีฬาทางอากาศ   1 รายการ  
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 38
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 39
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 40
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต   4 รายการ  
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบไทม์ไทรอัล 200 เมตร
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
 รอบไทม์ไทรอัล 200 เมตร
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
 รอบแก้ตัว
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 2
 รอบแก้ตัว
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
สแครช - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - สแครช - บุคคลชาย
รวม จักรยาน  33 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย Y  คู่ที่ 73
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย Y  คู่ที่ 74
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย Y  คู่ที่ 75
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย Y  คู่ที่ 76
มหาสารคาม  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย X  คู่ที่ 33
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย Y  คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 35
ชัยนาท  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 36
เพชรบูรณ์  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 24
สุรินทร์  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 25
นครปฐม  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
08.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 7
มุกดาหาร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 5
สุรินทร์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 11
นครปฐม  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 12
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 15
พัทลุง  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 16
อุบลราชธานี  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 17
อ่างทอง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 20
ร้อยเอ็ด  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 22
พังงา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 23
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 8
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 9
พิษณุโลก  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 3
บึงกาฬ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.    คู่ที่ 26
นนทบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.    คู่ที่ 27
เชียงใหม่  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 28
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 29
ลำพูน  vs  เชียงราย
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย
มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 30
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย
มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 75
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 32
นครสวรรค์  vs  พัทลุง
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 33
เชียงราย  vs  บึงกาฬ
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 34
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 36
เพชรบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 37
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 38
นครสวรรค์  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 39
บึงกาฬ  vs  นราธิวาส
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 40
สุราษฎร์ธานี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 41
พัทลุง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 42
ชลบุรี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 43
สุพรรณบุรี  vs  เลย
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 44
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 45
สุโขทัย  vs  บึงกาฬ
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 46
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 47
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 48
ภูเก็ต  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 49
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 50
สมุทรปราการ  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 51
นครปฐม  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.    คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.    คู่ที่ 53
เพชรบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.    คู่ที่ 54
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.    คู่ที่ 55
ราชบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 56
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 57
พัทลุง  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 58
อำนาจเจริญ  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 59
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 62
พัทลุง  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 63
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 64
อุบลราชธานี  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 65
เชียงราย  vs  บึงกาฬ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 66
ลำปาง  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 67
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 68
เชียงใหม่  vs  บึงกาฬ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 69
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 70
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 71
สุโขทัย  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.    คู่ที่ 72
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.    คู่ที่ 73
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 74
เชียงใหม่  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 60
สุราษฎร์ธานี  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย
มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 61
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 83
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 48 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.    คู่ที่ 82
เชียงราย  vs  ราชบุรี
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.
แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย   คู่ที่ 80
บึงกาฬ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 48 - 51 กก.- ชาย
แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง   คู่ที่ 78
พัทลุง  vs  บึงกาฬ
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - แบนตั้มเวท นน. 44 - 46 กก.- หญิง
เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย   คู่ที่ 79
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 51 - 55 กก.- ชาย
เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง   คู่ที่ 77
เชียงราย  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฟเธอร์เวท นน. 46 - 49 กก.- หญิง
มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 76
ลำพูน  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน .68 - 73 กก. - ชาย
มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง   คู่ที่ 81
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - มิดเดิ้ลเวท นน. 59 - 63 กก.- หญิง
รวม เทควันโด  83 รายการ  
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว 
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่ 
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
ภูเก็ต  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม 
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  10 รายการ  
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - คู่ผสม
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
รวม บริดจ์  3 รายการ  
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 73
อุดรธานี  vs  นครพนม
 รอบสอง
09:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 74
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:40
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 75
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
12:20
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 76
ปทุมธานี  vs  นครพนม
 รอบสอง
14:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 77
อุดรธานี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
15:40
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 78
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
17:20
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
ภูเก็ต 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  ระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
สมุทรสงคราม  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:50
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  นนทบุรี 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:50
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:50
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  ระนอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:50
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:15
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:15
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
พระนครศรีอยุธยา  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:15
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:15
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 2  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  สกลนคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:05
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:05
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:05
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:05
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
นนทบุรี 2  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
รวม แบดมินตัน  28 รายการ  
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นราธิวาส  vs  สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ชุมพร  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ยะลา  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ชุมพร  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
แม่ฮ่องสอน  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
นครศรีธรรมราช  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
จันทบุรี  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
สงขลา  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
ชุมพร  vs  พัทลุง
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ปัตตานี  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
หอประชุมกิจิจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
รวม ปันจักสีลัต  14 รายการ  
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
มหาสารคาม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ลพบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
11:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
11:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ชุมพร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:45
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 6
สมุทรปราการ  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
13:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 5
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13:50
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:50
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
13:50
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
14:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ชุมพร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
14:10
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:10
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:20
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
14:35
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย
รวม ฟันดาบ  30 รายการ  
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก.
น้ำหนักรวม รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก.
สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก.
สแนทช์ - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก.
น้ำหนักรวม รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
น้ำหนักรวม รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
สแนทช์ - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง
ปืนสั้นสตรี - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี - ทีมหญิง
ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง
ปืนยาวอัดลม - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม - ทีมหญิง
ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง
ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
15:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง
ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง
รวม ยิงปืน  7 รายการ  
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 17
นครปฐม  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
15.30
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  2 รายการ  
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:10
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:10
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:15
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:15
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:10
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:15
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:20
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:25
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:35
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:40
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:45
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
12:50
ฝายหัวนา บ้านกอก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
รวม เรือพาย  24 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 69
นนทบุรี  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 70
นครราชสีมา  vs  กาฬสินธุ์
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 71
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 72
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 66
นครราชสีมา  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 67
เพชรบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 66
แม่ฮ่องสอน  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 67
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย A
ชุมพร 2  vs  สุรินทร์ 2
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C
ปทุมธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 รอบแรก
12:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C
ชุมพร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D
สระบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
12:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D
มุกดาหาร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย A
ชุมพร 2  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบแรก
14:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B
สุรินทร์  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
14:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
16:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C
พระนครศรีอยุธยา 2  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D
สระบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
16:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D
พระนครศรีอยุธยา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
16:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
รวม สนุกเกอร์  14 รายการ  
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
พะเยา  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  ปทุมธานี
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาสารคาม  vs  สุรินทร์
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
สระบุรี  vs  น่าน
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 6
พัทลุง  vs  ภูเก็ต
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
พัทลุง  vs  สุรินทร์
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 11
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 12
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 13
สระบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
พะเยา  vs  จันทบุรี
 รอบสาม
09:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาสารคาม  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
สระบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
นครปฐม  vs  ระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
รวม หมากล้อม  26 รายการ  
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Field Hockey สนาม ทีมหญิง   คู่ที่ 22
บุรีรัมย์  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Field Hockey สนาม ทีมหญิง
Field Hockey สนาม ทีมหญิง   คู่ที่ 23
สระบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Field Hockey สนาม ทีมหญิง
Field Hockey สนาม ทีมชาย   คู่ที่ 24
อุตรดิตถ์  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Field Hockey สนาม ทีมชาย
Field Hockey สนาม ทีมชาย   คู่ที่ 25
สุรินทร์  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Field Hockey สนาม ทีมชาย
Indoor Hockey ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 41
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Indoor Hockey ในร่ม ทีมหญิง
Indoor Hockey ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 42
สระบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Indoor Hockey ในร่ม ทีมหญิง
Indoor Hockey ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 43
สระบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบรองชนะเลิศ
18:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Indoor Hockey ในร่ม ทีมชาย
Indoor Hockey ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 44
สุรินทร์  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
20:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Indoor Hockey ในร่ม ทีมชาย
รวม ฮอกกี้  8 รายการ  
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 52
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
17:50
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
18:40
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 54
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
19:30
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง