ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2557
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2557

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner
เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ - คะแนนรวม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R ชาย
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬาแห่งใหม่
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B
รวม กีฬาทางอากาศ   5 รายการ  
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 41
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 42
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต   2 รายการ  
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
 รอบจัดอันดับที่ 5-8
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบจัดอันดับที่ 5-8
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย
รวม จักรยาน  16 รายการ  
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง 
ระยอง  vs  ชัยภูมิ
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย X  คู่ที่ 77
ร้อยเอ็ด  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย Y  คู่ที่ 78
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย X  คู่ที่ 79
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย Y  คู่ที่ 80
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 37
อุดรธานี  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 38
นครพนม  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
อาคารขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  2 รายการ  
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  กระบี่
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 3
บึงกาฬ  vs  ตาก
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  พะเยา
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  พังงา
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 6
อุบลราชธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 7
ลพบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 8
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 9
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 10
ราชบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 11
สุราษฎร์ธานี  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 12
เลย  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 13
อ่างทอง  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 14
อุทัยธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 15
ขอนแก่น  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 16
นครศรีธรรมราช  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 17
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 18
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 20
ลำพูน  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 21
มหาสารคาม  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 22
ลำพูน  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 23
เลย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 24
นนทบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 25
สุโขทัย  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 26
นครปฐม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 27
ราชบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 28
สมุทรสาคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 29
จันทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 30
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 31
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 32
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 33
นครปฐม  vs  เชียงราย
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 34
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 36
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 37
สุโขทัย  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 38
พัทลุง  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.    คู่ที่ 39
สุพรรณบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.    คู่ที่ 40
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.    คู่ที่ 41
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 42
ขอนแก่น  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 43
สมุทรปราการ  vs  ตาก
 รอบสอง
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 44
พะเยา  vs  เชียงราย
 รอบสอง
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 45
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 46
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 48
บึงกาฬ  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 49
ลำปาง  vs  อุทัยธานี
 รอบสอง
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 50
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 51
นครศรีธรรมราช  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 53
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 54
อุทัยธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 55
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 56
พัทลุง  vs  นครปฐม
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 57
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 58
บึงกาฬ  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 59
จันทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 60
นครศรีธรรมราช  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 61
นนทบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 62
สกลนคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 63
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 64
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 65
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 66
เชียงราย  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 67
อุทัยธานี  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 68
นครปฐม  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 69
พัทลุง  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
13.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.    คู่ที่ 70
นครสวรรค์  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.    คู่ที่ 71
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 72
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 73
เชียงราย  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 74
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 75
ชลบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 76
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 77
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 78
สมุทรสาคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 79
พัทลุง  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 80
บึงกาฬ  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 81
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 82
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 83
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 84
เชียงราย  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 85
นครปฐม  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.    คู่ที่ 89
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
16.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 44 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย   คู่ที่ 87
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 55 - 59 กก.- ชาย
ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง   คู่ที่ 91
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์เวท นน. 49 - 52 กก.- หญิง
เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 92
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน .59 - 63 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง   คู่ที่ 88
กรุงเทพมหานคร  vs  อุทัยธานี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เวลเตอร์เวท นน. 52 - 55 กก.- หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย   คู่ที่ 93
เชียงราย  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท63 - 68 กก. ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง   คู่ที่ 90
สมุทรสาคร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ไลท์มิดเดิลเวท 55 - 59 กก. หญิง
ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.    คู่ที่ 86
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
17:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก ชาย รุ่น 55 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.
รวม เทควันโด  93 รายการ  
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  3 รายการ  
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 79
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 80
นครปฐม  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 81
นนทบุรี  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 82
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  4 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
นนทบุรี 2  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
ระยอง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  นนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
เชียงใหม่ 2  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
รวม แบดมินตัน  14 รายการ  
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ลพบุรี  vs  ลพบุรี 2
 รอบแรก
10:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:45
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:45
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ชุมพร  vs  ชุมพร 2
 รอบแรก
11:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ลพบุรี  vs  ลพบุรี 2
 รอบแรก
11:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ลพบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ชุมพร 2  vs  ปราจีนบุรี
 รอบสอง
11:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ปราจีนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:45
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
12:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ปราจีนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:15
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
13:45
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
Official
ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
รวม ฟันดาบ  23 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 17
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
กำแพงเพชร  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 18
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 19
ขอนแก่น  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  3 รายการ  
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 116
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 117
เชียงราย  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 118
เลย  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 119
พระนครศรีอยุธยา  vs  สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 120
ขอนแก่น  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 121
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 122
สตูล  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 123
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 124
ศรีสะเกษ  vs  พังงา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 125
สุราษฎร์ธานี  vs  พัทลุง
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารอุทมพรพิสัย สถาบันการพลศึกษา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
รวม มวยไทยสมัครเล่น  10 รายการ  
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท - หญิง เกิน 43 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 276
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 43 กก. ไม่เกิน 45 กก.
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 277
บุรีรัมย์  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:26
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 278
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:33
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 279
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 280
พะเยา  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:22
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 281
นครราชสีมา  vs  ร้อยเอ็ด
รอบชิงชนะเลิศ
14:38
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 282
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
14:47
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 283
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:06
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 112
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
15:25
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 43 กก. ไม่เกิน 46 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 113
อ่างทอง  vs  ชัยนาท
รอบชิงชนะเลิศ
15:46
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.
ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 114
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
16:04
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 115
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
16:22
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.
ไลท์เวท - ชาย เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 116
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
16:41
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 117
บุรีรัมย์  vs  บึงกาฬ
รอบชิงชนะเลิศ
16:56
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 63 กก.
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 63 กก. ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 118
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
17:17
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 63 กก. ไม่เกิน 66 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 70 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 119
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
17:32
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 70 กก. ไม่เกิน 75 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 120
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
17:51
ยิมส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
รวม มวยสากลสมัครเล่น  17 รายการ  
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป
น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป
สแนทช์ - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป  
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป
สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
น้ำหนักรวม รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้น - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้น - บุคคลชาย
ปืนสั้น - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้น - ทีมชาย
ปืนยาวท่านอน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน - บุคคลหญิง
ปืนยาวท่านอน - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน - ทีมหญิง
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
 รอบคัดเลือก
14:00
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม
ยิมนาสติกแอโรบิก- Trios 
 รอบคัดเลือก
14:00
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- Trios
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
อาคารพลศึกษาวีสมหมาย (อบจ.)
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน ชาย   คู่ที่ 68
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
10:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย
ทีมชาย 
กาฬสินธุ์ 2  vs  เพชรบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ยุวชน หญิง   คู่ที่ 68
สมุทรสงคราม  vs  เพชรบุรี
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
11:00
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง
ทีมหญิง 
ขอนแก่น  vs  แม่ฮ่องสอน
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย A
สุรินทร์ 2  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C
พระนครศรีอยุธยา 2  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D
พระนครศรีอยุธยา  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B
สุรินทร์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
12:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C
ปทุมธานี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D
สระบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง 
อุบลราชธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง 
เชียงใหม่ 2  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง 
กำแพงเพชร  vs  มุกดาหาร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง 
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
รวม สนุกเกอร์  11 รายการ  
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ตึกวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
รวม หมากล้อม  2 รายการ  
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Field Hockey สนาม ทีมหญิง   คู่ที่ 26
บุรีรัมย์  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Field Hockey สนาม ทีมหญิง
Field Hockey สนาม ทีมชาย   คู่ที่ 27
อุตรดิตถ์  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Field Hockey สนาม ทีมชาย
Indoor Hockey ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Indoor Hockey ในร่ม ทีมหญิง
Indoor Hockey ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 46
สระบุรี  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฮอกกี้ - Indoor Hockey ในร่ม ทีมชาย
รวม ฮอกกี้  4 รายการ  
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 35
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 36
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 55
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
19:00
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 56
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
19:50
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  6 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง