ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2557
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2557

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์  - ทีมชาย (3 รอบ)
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์  - ทีมชาย (3 รอบ)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)
รวม จักรยาน  9 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 81
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 82
ร้อยเอ็ด  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารไพรบึง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
08.30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  พังงา
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 3
อุตรดิตถ์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 4
อำนาจเจริญ  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  สระบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
สุรินทร์  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
อ่างทอง  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 12
พัทลุง  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 5
น่าน  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 13
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 15
ฉะเชิงเทรา  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 16
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
สุราษฎร์ธานี  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
ปราจีนบุรี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
สระแก้ว  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 21
มหาสารคาม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบรอง
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 23
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 24
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 25
มหาสารคาม  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 26
สุพรรณบุรี  vs  สระแก้ว
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 29
มหาสารคาม  vs  สระแก้ว
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 78 กก. - ชาย
เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง   คู่ที่ 28
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - เฮฟวี่เวท นน.มากกว่า 68 กก.- หญิง
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.    คู่ที่ 27
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
13:00
อาคารพญาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
เทควันโด - ยูธโอลิมปิก หญิง รุ่น 49 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.
รวม เทควันโด  39 รายการ  
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว 
สุพรรณบุรี  vs  สุพรรณบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทนนิส  2 รายการ  
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 83
อ่างทอง  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 84
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
นนทบุรี 2  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (อบจ.) หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
แบดมินตัน -  ยุวชน หญิงเดี่ยว
รวม แบดมินตัน  7 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่มสิริวัณณวีกีฬาเวศน์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตบอล  1 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย
ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมชาย
ปืนยาวมาตรฐานสตรี- บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารราษีไศล สถาบันการพลศึกษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาวมาตรฐานสตรี- บุคคลหญิง
รวม ยิงปืน  3 รายการ  
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม
ยิมนาสติกแอโรบิก- Trios 
รอบชิงชนะเลิศ
11:45
โรงยิมส์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- Trios
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 19
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามฟุตบอล 2 สถาบันการพลศึกษา
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเดี่ยว 6 แดง 
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง 
กำแพงเพชร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง 
อุบลราชธานี  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงแรมพรหมพิมาน
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 38
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์หลังใหม่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  2 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง